Nedlastning av kursmateriell

Viktig informasjon

  • Undervisningsmateriellet er kvalitetssikret av noen av Norges fremste akuttmedisinere og redningspersonell. Vi må derfor sikre at formatet beholdes i sin helhet. For å laste ned undervisningsmateriellet må du derfor bekrefte at du aksepterer vilkår for bruk.
    Fyll ut skjemaet for tilgang til å laste ned og bruke kursheftet gratis.

  • Vi trenger hjelp av personer med akuttmedisinsk og/eller undervisningskompetanse som ønsker å være med på å forbedre undervisningsmateriellet. På bakgrunn av dette ønsker vi å få lov til å sende deg en E-post etter en tids bruk av materiellet med noen spørsmål. Alt arbeide utføres pro-bono for å sikre gratis (download) eller rimelig (kun reell trykkkostnad) undervisningsmateriell.
    Ønsker du ikke å motta en e-post med noen spørsmål fra oss om hva vi kan gjøre bedre,
    må du huske å huke av (v) i skjemaet.
 
 

Fyll ut skjemaet for å gå videre til nedlastningssiden

 
E-post:  
Telefon:  
Navn / Firmanavn:  
Kommentar:  
  Vilkår for bruk
Innholdet i "DHLR Kurshefte for bruk av halvautomatisk hjertestarter" kan ikke endres og man kan ikke klippe ut deler av kursheftet. Kursheftet kan legges inn som en del av andre læreverk eller framstillinger, benyttes som del av kurs eller seminarer med kursavgift på betingelse av at det brukes i sin helhet og ikke endres. Kan brukes til undervisning av alle typer og modeller AED hjertestartere.

Opphavsrett og begrensninger
Brukeren får ikke overført noen eiendomsrett eller opphavsrett til innholdet i "DHLR Kurshefte for bruk av halvautomatisk hjertestarter" , verken til innhold eller medieelementer (bl.a. tekst, bilder, illustrasjoner og figurer), kildekode eller til den presentasjonsløsningen som er valgt.
  Kryss av:
  Jeg aksepterer vilkår for bruk, opphavsrett og begrensinger for egen endring av kursheftet
  Jeg godtar at Mediq Norge kontakter meg pr. E-post for å få tilbakemeldinger på undervisningsmateriellet
 
 
 
Hovedsiden
Om oss