Kjøp av Defibtech produkter i Norge

LHL Førstehjelp eies og drives av LHL - Landsforeningen for hjerte og lungesyke. LHL Førstehjelp er autorisert distributør for Defibtech LLC.
Ta kontakt med oss og vi hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha for å trygge deg og dine.

Kjøp Defibtech Lifeline hjertestarter fra LHL Førstehjelp i vår nettbutikk

LHL FØRSTEHJELP
En del av LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Telefon: +48 16 89 40
E-post: forstehjelp@lhl.no

Nettbutikk
https://forstehjelp.lhl.no/

Nettsteder

www.lhl.no/forstehjelp
www.lhl.no

 
 
Hovedsiden