Kjøp av Defibtech produkter i Norge

Defibtech har to uavhengige Distributører i Norge som opererer sine egne salgskanaler og forhandlernettverk.
Ønsker du å kjøpe eller videreselge Defibtech hjertestartere, ta gjerne kontakt med:

 

Vertikal Helseassistanse AS
100% eid av LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
en eier som jobber for et bedre liv for alle pasienter. 
    
Telefon: +47 23 01 48 00
E-post: salg@vertikalhelse.no

Nettsteder Distributør
www.vertikalhelse.no
- Vertikal Førstehjelp

www.lhl.no

 

Mediq Norge AS
En leverandør av medisinsk forbruksmateriell og sykepleieartikler
til offentlige og private institusjoner og bedrifter.
    
Telefon: +47 67 02 43 00
E-post: kundeservice.no@mediq.com

Nettsteder Distributør
www.mediqnorge.no
www.noraid.no

 
Hovedsiden