Website disclaimer

Informasjonen på denne nettsiden er for generell informasjon og promotering av Defibtech-produkter i Norge. Dette nettstedet er ikke det offisielle nettstedet for Defibtech LLC og Defibtech LLC er på ingen måte ansvarlig for innholdet på denne siden. Hjertestart.no er laget av Nicholson AS kun i den hensikt å informere om hjertestans og relaterte temaer for å sette fokus på muligheter for overlevelse ved hjertestans, samt gi informasjon om Defibtech sine produkter på norsk språk. Vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, men gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten i forhold til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenester eller tilhørende grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål. Ethvert tillit du legger på slik informasjon er derfor på egen risiko. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for eventuelle tap eller skade, inkludert uten begrensning, indirekte eller følgeskader eller skade eller tap som følge av tap av data eller fortjeneste som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden. Gjennom dette nettstedet kan du bli koblet til andre nettsteder som ikke er under kontroll av Nicholson AS. Vi har ingen kontroll over utforming, innhold og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkluderingen av noen linker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjenner innhold uttrykt i dem. Nicholson AS tar ikke ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll. Oppdages feil på nettsiden, beskrivelser av pasientbehandling eller andre elementer, vil vi søke å rette opp dette så snart som mulig ved henvendelse på post@nicholson.no

 
 
Hovedsiden