Lifeline AED
 
Lifeline View
 
Lifeline Pro
 
Hovedsiden
     

Home

Gratis kurshefte.
Vi har lansert gratis DHLR kurs-materiell i Power Point format og PDF som du kan laste ned og printe ut på egen printer.

Last ned gratis DHLR kurs her.

Om hjertestans
Plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus rammer mellom 3000 – 5000 personer i Norge årlig. Sjansen for å overleve uten tidlig bruk av hjertestartermed god HLR er dårlig. Hjernen dør etter ca 4 minutter uten tilførsel av oksygen. Det samme skjer med cellene i hjertet. For hvert minutt som går etter disse 4 første minutter, reduseres sjansen til å overleve med ca 10 %.

Hvor kjøper du din hjertestarter?
Mediq Norge AS distribuerer Lifeline hjertestartere via etablert forhandlernettverk i hele Norge. Her finner du forhandlere.